Extra algemene ledenvergadering op 3 november a.s.

vergadering

Op donderdag 3 november om 20.00 uur in “de Hanger” is er een extra algemene ledenvergadering. Alle leden en ouders van ZCL-jeugdleden zijn hiervoor uitgenodigd.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Aan- en aftreden bestuursleden.
  – Aftredend voorzitter Albert Struik. Albert trekt zich per direct terug als voorzitter van ZCL om persoonlijke redenen.
  – Het bestuur vraagt goedkeuring de voorzittershamer over te dragen aan beoogd voorzitter(s) Fred Korfage en Matijs Vaneker.
  – Aftredend secretaris Matijs Vaneker. Het bestuur vraagt goedkeuring deze functie over te dragen aan beoogd secretaris Bert Veenstra.
  – Toetreding Patricia ten Bos tot het dagelijks bestuur.
  – Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot dinsdag 1 november 19.00 uur.
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur ZCL