Covid-19 Protocol en richtlijnen voor leden Zwemclub Losser bij bezoek aan Zwembad Brilmansdennen.

Zwembad

Zoals op 13 mei jl. aangekondigd gaan we weer zwemmen (trainen)! In samenwerking met Zwembad Brilmansdennen is een document opgesteld ‘Covid-19 Protocol en richtlijnen voor leden Zwemclub Losser bij bezoek aan Zwembad Brilmansdennen.’

Hierin staan alle richtlijnen en afspraken waar we rekening mee moeten houden voorafgaand, tijdens en na de trainingen en het bezoek aan het zwembad. Het document kun je hier raadplegen.

De trainers zijn op de hoogte. Voor vragen kunnen jullie ook het beste bij je trainer aankloppen.