Update coronaregels 13/11

alleen samen krijgen we corona onder controle
Het kabinet is genoodzaakt strengere maatregelen te nemen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen.
Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december.
De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

Spelregels voor sport

  • Iedereen mag binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. De volgende regels gelden:
  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht op binnensportlocaties, inclusief sportkantines (met uitzondering van afhaal), kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar
  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.
  • Sporten in groepsverband is toegestaan;
  • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

(Demissionair minister Hugo de Jonge heeft gisteren het volgende laten weten als toelichting op de Corona maatregelen die vanaf 13 november 18.00 uur van kracht zijn:

Kinderen helpen bij omkleden bij sportvereniging.

Ouders mogen niet bij trainingen en wedstrijden komen kijken, de komende drie weken.

Ouders mogen wel hun eigen kinderen helpen bij het omkleden in de kleedkamer, mits zij beschikken over een geldig Corona Toegang Bewijs.

Daarna dien(t)(en) de ouder(s) de sportclub te verlaten.)

Regels voor publiek bij sportwedstrijden & trainingen
Er is geen publiek toegestaan bij zowel trainingen als wedstrijden in de professionele- en amateursport.
Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Coronatoegangsbewijzen

Verplicht coronatoegangsbewijs
Bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden etc. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
Amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.
Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensport locatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Er is een wettelijke uitzondering voor professionele sporters.

Bij voetbal in ere- en eerste divisie en in topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangs bewijs plichtig.

Sportkantines

Sportkantines zijn vanaf 20 uur gesloten.

Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht is.
Inclusief terras (met uitzondering van afhaalhoreca, daar geldt wel een mondkapjesplicht), kleedkamers en andere binnen voorzieningen.

Horeca-sporten

Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegangsbewijs voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt.
Dus is de sportbeoefening echt binnen in de horeca, zoals darts of biljart in een café?
Dan is het coronatoegangsbewijs verplicht.

Zwemmen

Vanaf 18 jaar is het coronatoegangsbewijs verplicht. Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie zijn uitgezonderd.

Zwemles
Kinderen: geen coronatoegangsbewijs.
Er zijn geen ouders en begeleiders aanwezig.
Ook bij het zwemmen gelden de basisregels:
1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.

Laten we als sportwereld het sportieve voorbeeld geven, door ons te houden aan deze maatregelen.

Alleen dan winnen we samen deze (wed)strijd.

Dank voor uw medewerking, blijf gezond !

(tekst gemeente losser)