Bestuur

Het bestuur van Zwemclub Losser is sinds 2014 fors uitgebreid met nieuwe leden. Een enthousiaste club mensen uit het ledenbestand zet zich in voor een toekomstbestendig en modern bestuur van de vereniging. Iedere maand wordt er in vergaderd over actuele ontwikkelingen.

Naast het dagelijks bestuur is er een aantal bestuursleden verantwoordelijk voor specifieke aandachtsgebieden binnen onze zwemclub.

voorzitterFred Korfage06 2422 9234voorzitter@zwemclublosser.nl
secretarisBert Veenstra06 8357 8093secretaris@zwemclublosser.nl
penningmeesterFrank de Vriespenningmeester@zwemclublosser.nl
ledenadministratieFrank de Vries06 4611 7502ledenadministratie@zwemclublosser.nl