Contributie

De contributie voor lidmaatschap van Zwemclub Losser bedraagt per maand:
– Senioren € 25,75
– Jeugd t/m 17 jaar € 19,50
– Recreanten € 17,70
– Rustend Lid € 5,00
– Een 2e gezinslid (mits jeugd) ontvangt een korting van € 4.50

De bondsbijdrage (KNZB) bedraagt per kalenderjaar
– voor alle leden € 25,00

Startgeld voor deelname aan wedstrijdsport per kalenderjaar:
– tot 12 jaar € 5,00
– 12 en ouder € 45,00

Bepalend voor de leeftijd is het kalenderjaar waarin het lid 12 jaar wordt. De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 2 volle maanden na ontvangst van een schriftelijke afmelding.

De contributie wordt per maand geïnd; bondsbijdrage en startgelden eens per kalenderjaar.
Contributiefacturen worden per e-mail verstuurd.

Iedereen kan in Losser meedoen!
OOK ALS JE WEINIG TE BESTEDEN HEBT. Klik hier voor meer informatie

Aanmelden als lid?
Je kunt hier je aanmeldingsformulier downloaden. Alle velden kunnen digitaal worden ingevuld, waarna je het formulier kunt afdrukken. Wij ontvangen je ingevulde en ondertekende formulier graag. Je kunt deze inleveren bij je trainer of in de brievenbus van ons clubgebouw op onderstaand adres.

Zwemclub Losser
Ledenadministratie
Bookholtlaan 17
7581 BB Losser

Het formulier inscannen / opslaan en per e-mail versturen mag ook via ledenadministratie@zwemclublosser.nl.