Contributie

De contributie voor lidmaatschap van Zwemclub Losser bedraagt per maand:
– Senioren € 23,00
– Jeugd t/m 17 jaar € 16,85
– Recreanten € 15,80
– Rustend Lid € 5,00
– Een 2e gezinslid (mits jeugd) ontvangt een korting van € 4.50

De bondsbijdrage (KNZB) bedraagt per kalenderjaar:
– voor alle leden € 19,00

Startgeld voor deelname aan wedstrijdsport per kalenderjaar:
– tot 12 jaar € 5,00
– 12 en ouder € 38,00

Bepalend voor de leeftijd is het kalenderjaar waarin het lid 12 jaar wordt. De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 2 volle maanden na ontvangst van een schriftelijke afmelding.

Combitraining speciaal tarief:
Voor de combitraining op donderdag geldt een gereduceerd contributiebedrag van € 8,00 per maand, onder de volgende voorwaarden:
– alleen geldig voor kinderen die alleen aan de combitraining deelnemen
– voor jeugdleden tot 10 jaar
– maximaal 1 jaar
– familiekorting geldt niet in deze gevallen

De contributie wordt per maand geïnd; bondsbijdrage en startgelden eens per kalenderjaar.
Contributiefacturen worden per e-mail verstuurd.

Iedereen kan meedoen!
OOK ALS JE GEEN OF WEINIG GELD HEBT. Klik hier voor meer informatie