Sponsorgids

Welkom!

Zwemclub Losser in de volksmond ook wel ZCL genaamd is de zwemvereniging voor de gemeente Losser. ZCL is opgericht op 29 september 1965 en is een vereniging die voor iedereen die zwemmen en andere watersporten leuk vindt wel wat te bieden heeft. ZCL komt met meerdere dames-, heren en jeugdteams uit in de nationale waterpolocompetitie en ook onze zwemafdeling neemt deel aan de regionale zwemcompetitie. Daarnaast zijn beide afdelingen ook actief op diverse nationale en internationale toernooien. Ook heeft ZCL een programma voor recreatieve zwemmers en voor diegenen die gezellig willen zwemmen en gelijk een avondje uit willen zijn.

Het ledenaantal van onze club bedraagt +/- 200 leden. Uiteraard staat de sportieve prestatie bij ons hoog in het vaandel maar gezelligheid en saamhorigheid staat bij ons op nummer een. Voor onze jeugdleden hebben we een aparte jeugdcommissie die jaarlijks diverse activiteiten organiseert. De thuishaven van ZCL is het zwembad Brilmansdennen in Losser. Direct naast dit fantastische zwembad bevindt zich ons clubhuis “de Hanger” waarin zich vele club- en nevenactiviteiten voltrekken.

Maatschappelijk belang
Op individueel niveau is sport en bewegen onmisbaar voor de totale ontwikkeling van een kind. Sport heeft naast dit individuele belang voor kinderen ook een maatschappelijk belang. Sport is goed voor de sociale omgangsvormen. Elk weekend zijn alle ruim 75 jeugdleden en 90 senioren actief in het zwembad. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, die een deel van hun weekend besteden aan Zwemclub Losser. Jongeren bij ZCL leren door wedstrijdzwemmen en waterpolo in teamverband om te gaan met regels, met elkaar en met normen en waarden. De zwemsport kent ook een mentaal aspect. Door wedstrijden te spelen leert een kind om te gaan met verlies en winst en leert een kind door te zetten. En tenslotte draagt sport ook bij aan een gezonde samenleving.

Onze missie
“ZCL wil in Losser en haar kerkdorpen de zwemvereniging zijn waarbij haar leden op een verantwoorde, plezierige en sportieve wijze de zwemsport kunnen beoefenen op recreatief en wedstrijdniveau. Wij willen met name voor de jeugd deze tak van sport bereikbaar maken. ZCL ziet sport niet als een doel op zich, maar als een middel om elkaar te ontmoeten en met elkaar om te gaan. ZCL wil een positieve en sportieve bijdrage leveren aan het sociale én gezonde leven van haar leden en de gemeente Losser.”

Sponsorboekje
Om bovenstaande verder te ontwikkelen is ZCL op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze ambitie, groei en professionalisering. ZCL wil op een laagdrempelige wijze een bestand verwerven van trouwe bedrijven die de vereniging en de ambitie willen ondersteunen. Herkent u zich hierin en wilt u weten wat ZCL voor u kan betekenen, dan verwijzen wij u graag naar de informatie in onze sponsorgids en ons sponsorboekje.

Met een sportieve groet,

De Sponsorcommissie