SGEZCL de startgemeenschap

Startgemeenschap (SG)

Samen met de zwemverenigingen EZC (Augustus 2018) en ZV Scholtenhagen (Oktober 2020) doet ZC Losser mee aan wedstrijden onder de naam Startgemeenschap SGEZCL. Samen kunnen we makkelijker meedoen aan bijvoorbeeld estafettes en delen we de taken van het organiseren en begeleiden van wedstrijden.

Wedstrijden
Ons bijgewerkte wedstrijdrooster kun je hier vinden

De uitnodiging voor een wedstrijd wordt per email verstuurd. In de uitnodiging staat hoe laat en waar je aanwezig moet zijn en welke kosten een wedstrijd met zich meebrengen; ook wordt hierin (of in een aparte bijlage) vermeld welke afstanden je mag zwemmen en kun je zien wie er nog meer zijn uitgenodigd.

Om mee te kunnen doen moeten jij of je ouders nog wel voor de in de uitnodiging genoemde datum per email aangeven dat je inderdaad wilt deelnemen. Er wordt dan van je verwacht dat je ook op de wedstrijd verschijnt. Ben je aangemeld maar niet op de wedstrijd aanwezig, dan wordt de boete die door de KNZB wordt opgelegd aan jou (je ouders) doorberekend.